2014-04-02

Centralne ogrzewanie

Jak wygląda podział instalacji centralnego ogrzewania?

Możemy wymienić kilka podziałów instalacji centralnego ogrzewania (czyli w skrócie c.o.). Pierwszy to podział dokonany na podstawie różnych czynników grzewczych użytych w instalacji, a mianowicie czynnikiem tym może być:

 • woda (instalacja wodna grawitacyjna, instalacja wodna pompowa)

 • para niskoprężna (instalacja pary niskoprężnej)

 • powietrze (ogrzewanie powietrzne)

 • energia elektryczna (ogrzewanie elektryczne)

Najpopularniejsze ogrzewanie wodne podzielić możemy na dwa rodzaje, w zależności od sposobu wymuszenia krążenia czynnika grzewczego, na ogrzewanie grawitacyjne i ogrzewanie pompowe.

Sposób rozprowadzenia przewodów generuje kolejne rozwiązania – możliwa jest instalacja z rozdziałem górnym lub instalacja z rozdziałem dolnym , a także instalacja jednorurowa lub instalacja dwururowa. Zabezpieczenie instalacji także może być różne, wyróżniamy więc: instalację z naczyniem wzbiorczym typu otwartego i instalację z przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Z kolei instalacje parowe podlegają podziałowi ze względu na sposób spływu skroplin – dzielą się na: instalacje z grawitacyjnym spływem skroplin (z przewodami kondensatu zalanymi lub niezalanymi) i instalacje z przepompowywaniem skroplin (z przewodami kondensatu zalanymi lub niezalanymi). Oprócz tego dzieli się instalacje parowe podobnie jak wodne na instalacje z rozdziałem górnym i instalacje z rozdziałem dolnym.

Jak zbudowana jest instalacja centralnego ogrzewania?

Mówiąc najprościej, instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie dostarczyć gorącą wodę z kotła do grzejników umieszczonych w pomieszczeniach domu. W domach o więcej niż jednym poziomie stosuje się tak zwane piony. Najczęściej spotyka się instalację jednopionową lub dwupionową.

Centralnym punktem całej instalacji jest kocioł. Podczas procesu spalania paliwa (paliwo stałe, płynne, gaz) powstaje energia cieplna, która za pomocą nośnika (najczęściej jest to woda) jest dostarczana do grzejników w całym domu. Mniej popularnym rodzajem kotła jest kocioł elektryczny, w którym nie zachodzi proces spalania.

Drugim najważniejszym elementem instalacji centralnego ogrzewania jest sieć przewodów doprowadzających energię cieplną (w nośniku) do grzejników. Kocioł połączony jest z rurą zasilającą, która z kolei łączy się z przewodem głównym lub z pionem. Do przewodu głównego podłączone są rury, które prowadzą dalej do grzejników. Mogą być one połączone z przewodem głównym na różne sposoby:

 • System trójnikowy – do każdej rury zasilającej podłączonych jest kilka podejść do grzejników (podłączenie to możliwe jest dzięki zastosowaniu na rurze zasilającej trójników – stąd nazwa systemu). Można używać zarówno rur miękkich jak i sztywnych, układać je na podłodze, w bruzdach ściennych czy pod listwami maskującymi.

 • System rozdzielaczowy – najbardziej popularny system, do rury zasilającej podłączone są: rura rozprowadzająca i piony (te drugie niekoniecznie). Rury rozdzielające mają zainstalowane rozdzielacze, od których odprowadzone są przewód zasilający i powrotny (oddzielnie dla każdego grzejnika). W systemie rozdzielaczowym stosuje się rury miedziane lub z tworzywa sztucznego, najczęściej układane na podłodze.

 • System jednorurowy – od rury zasilającej lub pionu prowadzi się tylko jedną rurę bezpośrednio połączoną z grzejnikiem. Rura powrotna prowadzi do kolejnego grzejnika (jest dla niego rurą zasilającą) itd. Minusem tego rozwiązania jest docieranie do ostatniego grzejnika wody już mocno ochłodzonej, przez co ogrzewanie może nie być efektywne. Poleca się to rozwiązanie w przypadku kiedy podłączona ma być mała ilość grzejników.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania mogą być wykonane z różnych materiałów. Wyróżniamy:

 • Rury stalowe

 • Rury miedziane

 • Rury z tworzyw sztucznych (rury PE-X, rury PB, rury PP, rury wielowarstwowe)

Oprócz kotła i przewodów trzecim podstawowym elementem instalacji centralnego ogrzewania są grzejniki, które mają za zadanie oddać ciepło do pomieszczenia. Grzejniki różnią się między sobą budową (np. grzejniki drabinkowe, grzejniki płytowe, grzejniki członowe) i materiałem (np. grzejniki stalowe, grzejniki aluminiowe) – należy je dostosować do rodzaju instalacji grzewczej. Oprócz tego można wybrać pożądane wymiary i design grzejnika.

Dopełnieniem instalacji c.o. jest armatura grzewcza, urządzenia zabezpieczające i pompy (te ostatnie mają za zadanie wprawić wodę w instalacji w ruch i nadać jej ciśnienie potrzebne do dotarcia do wszystkich grzejników). Na armaturę składa się kilka jej rodzajów:

 • armatura odcinająca (np. zawory kulowe)

 • armatura sterująca (np. termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory redukcyjne, regulatory nadmiarowo-upustowe, zawory regulacyjne, podpionowe regulatory przepływu, temperatury i różnicy ciśnień, ograniczniki temperatury)

 • armatura zabezpieczająca (np. zawory bezpieczeństwa chroniące instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, zawory zwrotne zabezpieczające instalację przed wstecznym przepływem nośnika ciepła czy przeponowe naczynia wzbiorcze)

 • uzbrojenie pomocnicze (np. automatyczne odpowietrzniki, filtry, siatki zatrzymujące osady, naczynia wzbiorcze)


Powrót do Porady

Aktualności
05 Styczeń
2013

Działa jak cichy zabójca..

To wtedy źle pojęta oszczędność i nadmierna szczelność pomieszczeń mogą doprowadzić do odcięcia d...

więcej

14 Grudzień
2012

Najprostszy sposób na oszacowanie zapotrzebowania na kolektory.

Junkers oferuje praktyczne narzędzie przydatne przy szacowaniu zapotrzebowania na kolektory słone...

więcej

14 Grudzień
2012

Rekuperacja a zdrowie

Dzisiejszy poziom rozwoju technologicznego pozwala na to, aby nasze domy były coraz szczelniejsze...

więcej