2014-04-15

Ogrzewanie ścienne

Jakie są zalety ogrzewania ściennego?

Poniżej wymienione zostały najważniejsze zalety ogrzewania ściennego, w większości pokrywają się one z zaletami bardziej popularnego ogrzewania podłogowego – oba te rodzaje ogrzewania należą bowiem do ogrzewania płaszczyznowego niskotemperaturowego i mają bardzo podobną konstrukcję oraz zasadę działania. Główne zalety ogrzewania ściennego:

  • równomierny rozkład temperatur w ogrzewanym pomieszczeniu (w pionie i w poziomie) – w przeciwieństwie do ogrzewania tradycyjnego (cieplej na górze i przy grzejniku) lub podłogowego (cieplej na dole)
  • korzystny dla zdrowia klimat – brak zjawiska unoszenia się kurzu i alergenów ( ciepło jest rozprowadzane poprzez promieniowanie, a nie przez konwekcję jak w przypadku tradycyjnych grzejników), brak niekorzystnej jonizacji powietrza, powietrze jest mniej wysuszone (niższa temperatura przy tym samym komforcie cieplnym)
  • niskie koszty eksploatacji: niska temperatura czynnika grzewczego, obniżenie temperatury w pomieszczeniu (przy zachowaniu komfortu cieplnego!) o kilka stopni (a obniżenie temperatury już o 1 stopień oznacza około 5% zmniejszenie zużycia energii)
  • brak grzejników – swoboda aranżacji, dodatkowe miejsce, brak problemów z utrzymaniem czystości grzejników (kurz), z ustawieniem mebli i sprzętów – ważne jest to zwłaszcza w miejscach o ograniczonej przestrzeni, lub takich, gdzie ciężko znaleźć odpowiednie miejsce dla grzejnika (łuki, kolumny, skosy itp.)
  • niższe koszty wykorzystanej chemii budowlanej, niż w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego (wylewka na „podłogówce” jest zdecydowanie grubsza niż warstwa tynku nad instalacją ogrzewania ściennego)
  • mniejsza bezwładność cieplna niż przy ogrzewaniu podłogowym (łatwiej kontrolować i regulować temperaturę)
  • system doskonale współpracuje z nowoczesnymi ekonomicznymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła czy panele solarne
  • system jest łatwy do zaprojektowania dzięki jasno zdefiniowanej mocy cieplnej

Jakie są sposoby zasilania ogrzewania ściennego?

Zasada działania ogrzewania ściennego jest bardzo podobna do zasady działania ogrzewania podłogowego, z tym że ten pierwszy rodzaj jest zdecydowanie mniej popularny. Zaletą ogrzewania ściennego jest emitowanie ciepła poprzez radiację, co oznacza, że w przeciwieństwie do tradycyjnego ogrzewania konwekcyjnego nie wzbudza się do ruchu powietrza wraz z kurzem i wszelkimi zanieczyszczeniami. Jest to ważne zwłaszcza dla alergików. Sposoby zasilania ogrzewania ściennego są również podobne jak w przypadku „podłogówki”. Pierwszym sposobem jest więc wbudowanie w ściany kanałów, którymi będzie płynęło ku górze ciepłe powietrzem (ogrzane na dole ściany przez element grzejny zasilany gorącą wodą) ogrzewając ścianę, która będzie oddawała ciepło pomieszczeniu. Ważna jest dobra izolacja ścian od zewnątrz, aby ciepło nie uciekało poza budynek (maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła to 0,3 W/(m2·K)). Pewną niedogodnością jest konieczność zbudowania odpowiednio grubej ściany, co pociąga za sobą straty powierzchni w danym pomieszczeniu. Straty te będą mniejsze, jeśli wybierzemy ogrzewanie ścienne, w którym czynnikiem przenoszącym ciepło ma być woda. Temperatura krążącej w kanałach wody ma ok. 30-45°C, maksymalnie do 50°C (wyższe temperatury powodują powstanie negatywnych dla użytkowników efektów). Instalacja zbudowana jest z kolektorów połączonych rurkami układanymi w pionie, poziomie lub faliście. Dostępne są w sprzedaży gotowe płyty gipsowo-kartonowe z wmontowanym registrem grzewczym (kolektory i rurki). Innym wyjściem jest pokrycie instalacji warstwą tynku. Trzecie i zarazem ostatnie rozwiązanie w tej kwestii to ogrzewanie ścienne elektryczne. Niezaprzeczalnym plusem tego wyjścia jest zredukowana do minimum ilość miejsca, jakie zabiera instalacja – kable grzejne w porównaniu z rurkami z gorącą wodą lub powietrzem są niezwykle cienkie. Instalacja jest także łatwa w montażu. Stosuje się przewody jednożyłowe (zasilane z dwóch stron) lub dwużyłowe (zasilane z jednej strony). Energia elektryczna jako źródło zasilania ogrzewania ściennego generuje także problemy. Pierwszą wadą takiej instalacji jest fakt, że w przypadku błędów eksploatacyjnych może dojść do przepalenia kabla. Drugim niezaprzeczalnym minusem są wysokie koszta eksploatacyjne, jak przy każdym rodzaju ogrzewania wykorzystującym energie elektryczną. Pracą ogrzewania ściennego w dużej mierze sterują zainstalowane termostaty. Ponieważ jednak ogrzewanie płaszczyznowe cechuje się dużą bezwładnością cieplną (tzn. powietrze w pomieszczeniu stosunkowo długo się nagrzewa i wolno ochładza), może dochodzić do przegrzania pomieszczeń. Jeśli chodzi o ręczną regulację temperatury w pomieszczeniu, to najłatwiej ją kontrolować posiadaczom ogrzewania ściennego elektrycznego, a najtrudniej posiadaczom ogrzewania z ciepłym powietrzem jako czynnikiem grzewczym (wąski zakres temperatur powietrza powoduje, że poniżej pewnego progu zapotrzebowania na moc cieplną układ pracuje już tylko w trybie włącz-wyłącz).

Jak układa się ogrzewanie ścienne?

Na ułożone wężownice ogrzewania ściennego kładzie się około 3 centymetrową warstwę tynku (mokra zabudowa) lub okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych albo cementowo-włóknowych (zabudowa sucha). Jeśli decydujemy się na zabudowę mokrą należy wybrać odpowiedni tynk – z wiadomych względów powinien mieć odpowiednio wysoki współczynnik przewodzenia ciepła. Jeśli wybierzemy tynk cementowo-wapienny to należy zastosować siatkę wzmacniającą, którą wtapia się w wierzchnią warstwę tynku (w połowie grubości). Ściana pod spodem (pod zabudowę mokrą) powinna być odpowiednio przygotowana: czysta, sucha, twarda, bez ukruszeń itp., równa, jednorodna, równomiernie nasiąkliwa, chropowata, niezmarznięta (o temperaturze ponad 5°C). Przed przystąpieniem do tynkowania należy sprawdzić szczelność instalacji grzewczej. Najpierw nakłada się warstwę tynku przykrywającą rurki ogrzewania, a kiedy dobrze zwiąże nakłada się warstwę wierzchnią o grubości min. 1cm (zbyt cienka warstwa wierzchnia może doprowadzić do pękania tynku) wraz z siatką wzmacniającą. Ten podział na dwa etapy wykonywania warstw tynku nie jest obowiązkowy jeśli tynkujemy mieszanką gipsową. Końcowa obróbka tynku na ścianie z ogrzewaniem ściennym jest dokładnie taka sama jak w przypadku zwykłych ścian.


Powrót do Porady

Aktualności
05 Styczeń
2013

Działa jak cichy zabójca..

To wtedy źle pojęta oszczędność i nadmierna szczelność pomieszczeń mogą doprowadzić do odcięcia d...

więcej

14 Grudzień
2012

Najprostszy sposób na oszacowanie zapotrzebowania na kolektory.

Junkers oferuje praktyczne narzędzie przydatne przy szacowaniu zapotrzebowania na kolektory słone...

więcej

14 Grudzień
2012

Rekuperacja a zdrowie

Dzisiejszy poziom rozwoju technologicznego pozwala na to, aby nasze domy były coraz szczelniejsze...

więcej