2014-10-01

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – co wybrać?

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na wybudowanie indywidualnej oczyszczalni ścieków, czy będziemy je gromadzić w okresowo opróżnianym zbiorniku bezodpływowym – postawmy na jakość! Wybór sprawdzonego, zaufanego producenta zagwarantuje nam solidne wykonanie szamba czy oczyszczalni, trwałość i niezawodność. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii sprawia, że zbiorniki takie są ekologiczne (w pełni bezpieczne dla środowiska), a przy okazji łatwe w montażu.

Z pewnością wśród producentów godnych zaufania można wymienić obecną na rynku od ponad 20 lat firmę Delfin, której działalność od samego początku koncentrowała się na ochronie środowiska naturalnego i zasobów wód.

Warto zaznaczyć, że tylko wyroby renomowanych producentów posiadają stosowne aprobaty techniczne niezbędne do uzyskanie pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni.

Wybór oczyszczalni – co bierzemy pod uwagę

 1. uwarunkowania prawne

 2. możliwości finansowe

 3. wielkość działki

 4. uwarunkowania techniczne (poziom wód gruntowych, przepuszczalność podłoża)

 5. liczba mieszkańców domu

 6. odbiornik oczyszczonych ścieków

Jaką oczyszczalnię wybrać? - Rodzaj i wielkość

Na rynku dostępnych mamy kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków, które różnią się konstrukcją i sposobem doczyszczania ścieków. Pierwszy etap oczyszczania (oczyszczanie mechaniczne) zachodzi zawsze w osadniku gnilnym, a kolejny etap uzależniony jest od typu oczyszczalni:

 1. oczyszczalnie ze złożem biologicznym – ścieki po wstępnym podczyszczeniu trafiają do zbiornika z wypełnieniem (filtrem) na powierzchni którego rozwijają się mikroorganizmy tlenowe. Oczyszczalnie tego typu mogą być montowane nawet na działkach o stosunkowo niewielkim metrażu.

 2. Oczyszczalnie z osadem czynnym – doczyszczanie ma tutaj miejsce w dwukomorowym zbiorniku osadu czynnego. W komorze pierwszej (osadu czynnego) swobodnie unoszą się mikroorganizmy tlenowe odpowiedzialne za rozkład zanieczyszczeń. W komorze drugiej (osadniku wtórnym) usuwa się pozostały po doczyszczaniu osad. Oczyszczalnie tego rodzaju wymagają niewielkiej powierzchni do montażu. Należy pamiętać, że są wrażliwe na okresowe przerwy w dostawie prądu (wymagają stałego dopływu tlenu dostarczanego przez pompy), a także skład i równomierny dopływ ścieków.

 3. Oczyszczalnie z filtrem gruntowo-roślinnym – w tych oczyszczalniach ścieki z osadnika gnilnego trafiają do studzienki rozdzielczej (jeśli warunki tego wymagają wcześniej sytuuje się przepompownię), a dalej za pomocą drenażu rozsączającego – do filtra gruntowo-roślinnego. Filtr może mieć różną formę, generalnie składa się z kilku warstw żwiru i piasku o odpowiedniej granulacji (od dołu zabezpieczone folią) i nasadzonych na nich roślin występujących w ekosystemach bagiennych. Tego typu oczyszczalnie wymagają stosunkowo dużej powierzchni do montażu.

 4. Oczyszczalnie z filtrem piaskowym – doczyszczanie ma tutaj miejsce w wypełnionym żwirem filtrze piaskowym, w którym rozwijają się mikroorganizmy odpowiedzialne za ten proces. Tego typu oczyszczalnie stosuje się tam, gdzie grunt jest nieprzepuszczający lub za mocno przepuszczający. Należą do najbardziej wymagających jeśli chodzi o wielkość działki.

 5. Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym – po wstępnym podczyszczeniu ścieki trafiają do studzienki rozdzielczej, która kieruje je do kilku nitek drenażowych, a stamtąd trafiają do gruntu, w którym następuje doczyszczanie tlenowe. Oczyszczalnie drenażowe są najprostszym i najtańszym typem oczyszczalni, z tego też powodu są najpopularniejsze. Wymagają jednak największej powierzchni działki.

W ramach różnych typów oczyszczalni, producenci tworzą najróżniejsze rozwiązania konstrukcyjne oczyszczalni. I tak np. firma Delfin przystosowała oczyszczalnie drenażowe do stosowania w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i stworzyła rozwiązanie, w którym poletko rozsączające znajduje się w nasypie.

Dodatkowo, jeśli ścieki zawierają większe niż typowo ilości tłuszczów lub substancji ropopochodnych (np. ścieki z restauracji, barów, stacji benzynowych czy warsztatów) – stosuje się separatory (odpowiednio: separator tłuszczów lub separator węglowodorów). Zapobiegają one przedostawaniu się tych substancji do dalszych etapów oczyszczania, niezależnie czy ścieki oczyszczane będą w oczyszczalni przydomowej czy kierowane dalej do kanalizacji miejskiej.

Możemy też zdecydować się na separator zintegrowany z odmulaczem, który umożliwia dodatkowo usunięcie piasków i wszelkich innych zanieczyszczeń cięższych od wody – ma je w ofercie m.in. wspomniana już firma Delfin.

 

Jaka wielkość oczyszczalni?

Wielkość oczyszczalni wyrażana jest jej przepustowością (czyli ile ścieków jest w stanie oczyścić w ciągu doby) lub też wskaźnikiem RLM (równoważna liczba mieszkańców) określającym jaką liczbę mieszkańców dana oczyszczalnia jest w stanie obsługiwać. Zakłada się, że dla domu z pełnym wyposażeniem sanitarnym dobowe zużycie wody a więc dobowa produkcja ścieków wynosi ok 150l/osobę.

Jak widać wybór oczyszczalni nie jest łatwą sprawą, wymaga przeprowadzenia specjalistycznej analizy warunków gruntowych, wodnych i prawnych oraz oczekiwań użytkowników. Odpowiednie dopasowanie rodzaju oczyszczalni ma zasadniczy wpływ na jej wydajność i bezpieczeństwo.

Warto zdać się tutaj na pomoc sprzedawców przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy często poza dostarczeniem wybranych rozwiązań oferują również usługi związane z doborem, montażem i serwisowaniem oczyszczalni, a także zajmują się kwestiami formalnoprawnymi.


Powrót do Porady

Aktualności
05 Styczeń
2013

Działa jak cichy zabójca..

To wtedy źle pojęta oszczędność i nadmierna szczelność pomieszczeń mogą doprowadzić do odcięcia d...

więcej

14 Grudzień
2012

Najprostszy sposób na oszacowanie zapotrzebowania na kolektory.

Junkers oferuje praktyczne narzędzie przydatne przy szacowaniu zapotrzebowania na kolektory słone...

więcej

14 Grudzień
2012

Rekuperacja a zdrowie

Dzisiejszy poziom rozwoju technologicznego pozwala na to, aby nasze domy były coraz szczelniejsze...

więcej