2015-04-21

Dom alternatywny – odnawialne źródła energii w gospodarstwie domowym


Na świecie rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Przyczyną jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i rosnące ceny energii pozyskiwanej w tradycyjny sposób. Do inwestowania w instalacje wykorzystujące OZE zachęcają liczne programy dofinansowujące oraz wzrost ceny nieruchomości w nie wyposażonej.

Odnawialne źródła energii

Jakoby już z samej definicji odnawialnych źródeł energii wynika, że są to te źródła, których użytkowanie nie prowadzi do długotrwałych deficytów energii – jej zasób szybko się uzupełnia. Nieograniczony zasób i darmowy dostęp do energii alternatywnej to nie jedyne jej zalety. Jej wykorzystywanie, w przeciwieństwie do np. spalania węgla, jest przyjazne środowisku tzn. nie prowadzi do jego zanieczyszczania.

Rośnie wykorzystanie energii alternatywnych w gospodarstwie domowym. To inwestycja w ekologię, niezależność, bezpieczeństwo. Pod względem finansowym początkowo wymaga nieco większych nakładów, ale te zwiększone wydatki szybko zaczynają się zwracać.

Sposoby na energię odnawialną w domu?

W naszym klimacie wykorzystuje się kilka instalacji/rozwiązań wykorzystujących OZE. Do najpopularniejszych należą:

  • kolektory słoneczne – najpopularniejszy sposób wykorzystania energii solarnej. W instalacji z kolektorami słonecznymi energia ta jest zamieniana na energię cieplną, służącą do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W fazie projektu instalacji należy dokładnie określić zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na cwu, ilość energii słonecznej docierającej do instalacji (ta zależy od warunków meteorologicznych w regionie) oraz parametry istniejącego systemu grzewczego. Okres zwroty inwestycji (bez dofinansowania) wynosi średnio kilkanaście lat.

  • ogniwa fotowoltaiczne – często mylone z kolektorami słonecznymi. Łączy je to, że wykorzystują energię słoneczną – jednak panele fotowoltaiczne przetwarzają ją nie na ciepło ale na energię elektryczną. Im wyższa sprawność ogniw tym większa ilość dodatkowego prądu. Czas zwrotu inwestycji: 14-18lat.

  • pompy ciepła – Pompy gruntowe, wodne i powietrzne różnią się miejscem pozyskiwania energii odnawialnej zmagazynowanej w przyrodzie, którą „przetransportowują” i wykorzystują do ogrzewania (lub czasem chłodzenia) mieszkania. Urządzenia te do pracy wymagają zasilania – im wyższy współczynnik wydajności cieplnej (podawany przez producenta) tym więcej ciepła jest w stanie dostarczyć pompa przy danym zużyciu energii. Pompy to inwestycja, która zwraca się dość długo – 17 do nawet 20 lat.

  • kotły na biomasę – Biomasa uważana jest za alternatywne źródło energii – przyjmuje się, że podczas jej spalania powstaje taka ilość dwutlenku węgla jaka została pochłonięta wcześniej przez tą roślinność, bilans jest więc zerowy. Biomasa może występować w formie nieprzetworzonej (zrębki), jednak znacznie częściej stosuje się brykiet lub pelet – mają większą wartość opałową, są łatwiejsze w użytkowaniu i magazynowaniu a także pozytywnie wpływają na żywotność kotła. Inwestycja zwraca się w ok 10 lat.

  • siłownie wiatrowe – Niewielkie turbiny montuje się na dachach lub w bezpośrednim sąsiedztwie domów o niewielkim zapotrzebowaniu na energię elektryczną położonych w rejonie bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Pozioma oś obrotu turbiny oznacza wyższą sprawność i takie rozwiązania stosuje się w przypadku terenów o luźnej zabudowie. W terenie gęsto zabudowanym konieczne jest stosowanie turbin z pionową osią obrotu które montuje się na dachach. Inwestycja w mini-elektrownię wiatrową zwraca się po 13-20 latach.

  • Rekuperatory – nie wykorzystują energii zmagazynowanej w przyrodzie ale pozwalają odzyskać tzw. energię odpadową z systemów wentylacji lub ścieków. Dzięki temu podnoszą wydajność energetyczną mieszkania, minimalizując straty energii.

  • układy hybrydowe – połączenie kilku źródeł energii odnawialnej

Wybór konkretnego rozwiązania należy dokładnie przeanalizować, biorąc pod uwagę wiele czynników. Odpowiedni dobór pozwoli osiągnąć zakładane zyski energetyczne i zwrot inwestycji w oczekiwanym czasie.  


Powrót do Wiadomości

Porady

Baterie łazienkowe

Bateria termostatyczna – jak działa? Czy warto kupić? Termostat w baterii termostatycznej odpowi...

więcej

Ceramika łazienkowa

Ceramika łazienkowa – z jakich materiałów może być wykonana? Ceramika łazienkowa, czyli umywalki...

więcej

Grzejniki łazienkowe

Jakie grzejniki łazienkowe są najpraktyczniejsze? Praktyczne grzejniki łazienkowe oprócz funkc...

więcej